Egyszerű jelen (Simple Present)

* A leckéhez tartozó zene a nyelvtani rész alatt: Santa Esmeralda - Don't let me be misunderstood*

 

Egyszerű jelen idejű igéket akkor használunk, ha valamit nem folyamatosan, hanem valamilyen rendszerességgel vagy rendszertelenséggel csinálunk. Pl: tanulunk, iskolába járunk, főzünk.

Most megnézzük a do (csinál, tesz vmit) ragozását egyszerű jelenben (ez az ige nagyon fontos, ugyanis egyszerű jelenben segédige szerepet is be fog tölteni.)

I do
you do
he does
she does
it does
we do
you do
they do

A lényeg, hogy az ige ragozása egyedül E/3-ban változik , az ige egy „ –s” ragot kap a szó végére.

Néhány gyakran használt ige jelen időben:

to go - menni
to come - jönni
to walk - sétálni
to run - futni
to cook - főzni
to see - látni
to meet - találkozni vkivel (előfordul, hogy hozzáteszik a with: –val, -vel kötőszót is: meet with)
to talk - beszélni vkivel (with somebody)
- beszélni vkihez (to somebody)
to speak - beszélni (pl. idegen nyelvet)

A „go” ige ragozása, mint példa:

I go
you go
he goes
she goes
it goes
we go
you go
they go

A go ige magánhangzóra végződik, azért sima „–s” rag helyett „–es” ragot kap E/3-ban.

A "do", illetve a "does" mint segédige egyszerű jelen időben a kérdésnél és a tagadásnál jön elő. Úgy jegyezd meg, hogy azért segédige, mert a „segítségével” tudunk kérdezni és tagadni. Nélküle nem lenne teljes a mondat.

Pl.: Do you work? - Dolgozol?

Does she work? - Dolgozik?

E/3-nál csak a segédigére tessük ki az -s ragot, mivel a segédige "mindent magára vállal".

Az egyszerű jelen idejű igék tagadása úgy történik, hogy a „do” segédigét kiegészítjük egy „not”- tal, amit legtöbbször röviden használnak, ebből lesz a don't , harmadik személyben pedig a does not-tól lesz a doesn't. Az alábbiak szerint:

I cook- Főzök.

I don't cook.-Nem főzök. (I do not cook)

She walks-Sétál.

She doesn't walk.-Nem sétál. (She does not walk)

Ha semleges nemben tagadunk, akkor a ragozást a segédige „vállalja magára”, így kerül az „–s” rag a tagadó segédigére. Ebben az esetben az igére nem kell, sőt, nem szabad kitenni .

Ha nem vagy benne biztos, hogy milyen igeidőről van szó, előfordul, hogy ehhez a következő "segítséget" kapod:

I run every day. – Minden nap futok.

I often run. – Gyakran futok.
Azaz van egy pár időhatározó, amit legfőképpen Egyszerű jelenben használunk:

Ezeket általában a személyes névmás és az ige között használjuk, pl.: I never cook. - Sosem főzök.
sometimes-néha
usually-általában
often-gyakran
never-soha
rarely-ritkán
always-mindig

Ezeket általában a mondat végére tesszük ki, pl.: I run every day. - Minden nap futok.
every day-minden nap
every week-minden héten
every month-minden hónapban
every year-minden évben

 

Dalszöveg angolul:

Baby, do you understand me now
Sometimes I feel a little mad
But don't you know
that no one alive can always be an angel
When things go wrong I seem to feel bad

I'm just a soul whose intentions are good
Oh Lord, please don't let me be misunderstood

If I seem edgy, I want you to know
That I never mean to take it out on you
Life has its problems, and I've got my share
That's one thing I never meant to do
'Cause I love you

Baby, don't you know I'm just human
And I've got thoughts like any other man
And sometimes I feel myself alone and regretting
Some foolish thing, some foolish thing I've done

I'm just a soul whose intentions are good
Oh Lord, please don't let me be misunderstood
Oh Lord, don't you let me be misunderstood
Don't let me be misunderstood

 

 

Minden jog fenntartva ©2011-2012 Zenés angol Design by Heniweb