A szenvedő szerkezet (Passzív)

* A leckéhez tartozó zene a nyelvtani rész alatt: Britney Spears - Overprotected*

Ez az a mód, amit manapság úgy, ahogy angolul mondják, mi szó szerint nem használjuk. Ez tipikusan a „macska fel van mászva a fára” esete. Mivel az angolban ez használatos, ezért most átvesszük, hogyan is képezzük ezt a szerkezetet, és mikor használjuk, mivel nem is gondolnánk, hogy az angolban milyen sokszor előfordul.

The breakfast is being eaten by John. – A reggelit John éppen eszi.
(Csúnyán fogalmazva, „a reggeli éppen evve" van John által…)

A passzív ellentéte az aktív, ezért ugyanezt a mondatot aktív formában is meg tudjuk fogalmazni (ami a gyakoribb).
Ez így hangzik:

John is eating the breakfast. – John eszi a reggelit (reggelizik).

A különbség tehát ezesetben az alanyon van. Míg az aktív mondatban John az alany, mivel az a lényeg, hogy ő eszi a regglit, a reggeli pedig a tárgy, a passzív mondat esetében a reggeli lesz az alany, mivel őt eszik.

Abban az esetben, ha megnevezték azt, aki a passzív cselekvést végzi, a mondat végére odateszik a „by XY”-t, tehát, hogy ki által történt a cselekvés. Esetünkben ugye „by John”.

Összegezve:
Fontos megkülönböztetni, hogy mi a tárgy és ki az alany, ugyanis a kettő felcserélésével teljesen más értelmet nyernek a mondatok. Ezért nem mindegy, hogy aktív vagy passzív a mondat. Ha paszív a mondat, akkor az alany az aktív mondat tárgya lesz, és a cselekvést végző valakit pedig a „by” szócskával tesszük mellé.

Most megnézzük, hogy is történik ez a folyamat, tehát hogyan teszük át egy aktív mondatot passzívba, illetve egy passzívot aktívba. Az alábbi szabályok alapján tudjuk megtenni mindezt:
- fontos, hogy az igeidőket ne változtasd meg
- a passzív mondatban szerepelnie kell egy ragozott létigének, tehát a „be”-nek. Ez teszi a mondatot „passzívvá”. Azt, hogy a "be" milyen ragozást kap, az igeidő dönti el. Pl.: are, is, was, were, have been stb.
- ami az aktív mondatunkban volt ige, az a passzívban 3. alakba kerül a ragozott „be” után. Pl. az enni ige angolul „eat”, ebből lesz harmadik alakban az „eaten”. Nem rendhagyó igék esetén az ige megkapja a szokásos -ed végződését, ami a múlt időt, azaz ilyen esetben a 3. alakot is jelzi.
- passzívban „by” szócskával jelezzük azt, hogy ki végzi a cselekvést (ha tudjuk, kiről van szó!)

Egy egyszerű példa alapján akkor megnézzük, hogy mi fog történni:

AKTÍV: I cooked the dinner. - Megfőztem a vacsorát.
Képzése: Alany + állítmány + tárgy.

PASSZÍV: The dinner was cooked by me. - A vacsora meg lett főzve általam.
Képzése: Az aktív mondat tárgya + ragozott létige + ige 3. alak + a cselekvést végző személy.

 

Most egy táblázatban összegezve megnézheted, hogy ragozzuk a „be”, lenni igét. A táblázat azokat az igeidőket tartalmazza, amik a leggyakrabban előfordulhatnak. Ha ezeket tudod, már nagy bajod nem lehet :).

Három igeidőt pedig azért nem fog tartalmazni a táblázat, mert ezeket nem lehet passzív mondat formájában megfogalmazni: a Befejezett folyamatos jelen időt (Present Perfect Continuos-t), a Befejezett folyamatos múlt időt (Past Perfect Continuous-t) és a Befejezett folyamatos jövő időt (Future Perfect Continuous-t).

IGEIDŐ

'BE' ALAKJA

PÉLDA

MAGYARUL

Present Simple

am/are/is

The dog is walked.

A kutyát meg szokták sétáltatni.

Present Continuous

am/are/is being

The dog is being walked .

A kutyát éppen sétáltatják.

Present Perfect

has/have been

The dog has been walked .

A kutyát tegnap megsétáltatták.

Past Simple

was/were

The dog was walked yesterday.

A kutyát tegnap sétáltatták meg.

Past Continuous

was/were being

The dog was being walked when...

A kutyát épp sétáltatták, amikor ...

Future Simple

will be

The dog will be walked .

A kutyát majd megsétáltatják.

Future Continuous

will be being

The dog will be being walked when ...

A kutyát épp sétáltatni fogják, amikor ...

going to

am/are/is going to be

The dog is going to be walked .

A kutyát mindjárt megsétáltatják.


 

 

Dalszöveg angolul:

[Spoken:]
I need time (time)
Love (love)
Joy (joy)
I need space
I need me
(Action!)

Say hello to the girl that I am!
You're gonna have to see through my perspective
I need to make mistakes just to learn who I am
And I don't wanna be so damn protected
There must be another way
Cause I believe in taking chances
But who am I to say
What a girl is to do
God, I need some answers

What am I to do with my life
(You will find it out don't worry)
How Am I supposed to know what's right?
(You just got to do it your way)
I can't help the way I feel
But my life has been so overprotected

I tell 'em what I like
What I want
What I don't
But every time I do I stand corrected
Things that I've been told
I can't believe what I hear about the world, I realize
I'm Overprotected

There must be another way
Cause I believe in taking chances
But who am I to say
What a girl is to do
God I need some answers

What am I to do with my life
(You will find it out don't worry)
How Am I supposed to know what's right?
(You just got to do it your way)
I can't help the way I feel
But my life has been so overprotected

I need… time (love)
I need… space
(This is it, this is it)

I don't need nobody telling me just what I wanna
What I what what what I'm gonna
Do about my destiny
I Say No, No
Nobody's telling me just what what what I wanna do, do
I'm so fed up with people telling me to be
Someone else but me

(Action!)

What am I to do with my life
(You will find it out don't worry)
How Am I supposed to know what's right?
(You just got to do it your way)
I can't help the way I feel
But my life has been so overprotected

I don't need nobody telling me just what I wanna
What I what what what I'm gonna
Do about my destiny
I Say No, No
Nobody's telling me just what I wanna do, do
I'm so fed up with people telling me to be
Someone else but me

What am I to do with my life
(You will find it out don't worry)
How Am I supposed to know what's right?
(You just got to do it your way)
I can't help the way I feel
But my life has been so overprotected .

 


Minden jog fenntartva ©2011-2012 Zenés angol Design by Heniweb