Jelzői mellékmondat

* A leckéhez tartozó zene a nyelvtani rész alatt: Michael Bublé - Save the last dance for me *

Nyelvtani magyarázat videó feltöltés alatt

A jelzői mellékmondatoknak 3 szintjét különböztetjük meg.

1.) Mikor melyik kötőszót használjuk?

Az alábbi kötőszavak állnak rendelkezésre:

  • who (helyette lehet a that is) - aki
  • what - ami, amit
  • which (helyette lehet a that is) - amely, ami
  • whose - akié, akinek a
  • where - ahol, ahová
  • when - amikor
  • why - amiért

A legfontosabb, hogy a what, illetve a which/that kötőszók használatát megkülönböztessük, ugyanis teljesen máshogy használjuk őket.

A what-ot akkor használjuk, amikor igére utalunk.

I remember what I saw. - Emlékszem arra, amit láttam.

A which/that-et akkor használjuk, amikor főnévre utalunk.

I remember the building which/that I saw.

2.) A második szint, hogy az adott kötőszó elhagyható-e, vagy mindenképpen ki kell tenni.

Két kötőszó van, amit mindenképpen ki kell tennünk: what, whose. Ezek nélkül ugyanis a mondatunk értelmetlen lenne

Amik elhagyhatók: who, which, that DE csak akkor, ha ragozott formában vannak, azaz tárgyesetben és nem alanyaesetben.

Pl.: A lány, akit láttam. - The girl (that) I saw. (Tehát ott a t, mint tárgyrag, azaz elhagyható.)

A lány, aki sétál. - The girl that is walking. (Itt viszont nem hagyható el, mert nem tárgyeset)

3.) Amikor el kell dönteni, hogy a tagmondatok közé kell-e vesszőt tenni, vagy nem.

Kétféleképpen nevezhtejük ezeket típusú mondatokat:

a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között),

b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni).

Az a.) verziónál, mikor nincs vessző a tagmondatok között, maga a jelzői mellékmondat definiálja az alanyt, tehát igenis lényeges információról van szó, ezért nem tesszük "csak úgy" oda, mint egy plusz infó, hanem az a mondat meghatározó része, hiszen akkor derül ki, hogy ki az alanyunk.

Pl.: The girl who is wearing a blue skirt winked at me. - A lány, aki a kék szoknyát viseli, rám kacsintott.

A szobában tehát lehet, hogy van 30 lány, de én arról a lányról beszélek, aki a kék szoknyát viseli. Így, ha csak azt mondanám, hogy a lány rám kacsintott, még nem tudná a másik fél, hogy melyik lányról van szó. A jelzői mellékmondat így meghatározta az alanyt.

Fontos, hogy ne a magyar mondatból indulj ki, ugyanis a magyarban sokszor teszünk vesszőt a hangsúly miatt is, az angolban viszont ilyen nincs, tehát mikor vesszőt kell tennünk, az nagyon is lényeges. Ezért lesz fontos nekünk a b.) pont.

b.) Itt kell vessző a két tagmondat közé, mivel a jelzői mellékmondat csak egyfajta plusz infót tartalmaz, viszont mi anélkül is tudjuk, hogy ki az alanyunk.

Pl.: Joan, who is wearing a blue skirt, winked at me. - Joan, aki kék szoknyát visel, rám kacsintott.

Van még egy fontos információ a vesszős-nem vesszős mondatokkal kapcsolatban: ugyanis a vesszős mondatokban a vonatkozó névmást (who, which) mindig ki kell tenni. (Ennél a típusú mondatnál viszont a that nem használható.)

 

Dalszöveg angolul:

You can dance-every dance with the guy
Who gives you the eye,let him hold you tight
You can smile-every smile for the man
Who held your hand neath the pale moon light
But don't forget who's takin' you home
And in whose arms you're gonna be
So darlin' save the last dance for me

Oh I know that the music's fine
Like sparklin' wine, go and have your fun
Laugh and sing, but while we're apart
Don't give your heart to anyone
But don't forget who's takin' you home
And in whose arms you're gonna be
So darlin' save the last dance for me

Baby don't you know I love you so
Can't you feel it when we touch
I will never, never let you go
I love you oh so much

You can dance, go and carry on
Till the night is gone
And it's time to go
If he asks if you're all alone
Can he walk you home,you must tell him no
'Cause don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
Save the last dance for me

Oh I know that the music's fine
Like sparklin' wine, go and have your fun
Laugh and sing, but while we're apart
Don't give your heart to anyone

And don't forget who's takin' you home
And in whose arms you're gonna be
So darling,save the last dance for me

So don't forget who's taking you home
Or in whose arms you're gonna be
So darling, Save the last dance for me

Oh baby won't you save the last dance for me
Oh baby won't you promise that you'll save,
The last dance for me
Save the last dance, the very last dance for me.

 


Minden jog fenntartva ©2011-2012 Zenés angol Design by Heniweb