Folyamatos múlt

* A leckéhez tartozó zene a nyelvtani rész alatt: Erasure - Chains of love *

 

Folyamatos múlt idő (Past Continouos Tense)

Képzése: alany + was/were+ ige ing-es alakja.

Akkor használjuk, amikor úgymond a közelmúltban folyamatosan, egy adott idő alatt történt a cselekvés.

Pl: Tegnap egész délután kutyát sétáltattam.- I was walking the dog all afternoon yesterday.

Ugyanaz a szisztéma, mint a folyamatos jelen időnél, tehát a „to be” ige ragozva (I am, you are stb.), csak itt most a létige múlt időben van és ehhez jön hozzá az ige „–inges” alakja.

I was + walking
You were + walking
He was + walking
She was + walking
It was + walking
We were + walking
You were + walking
They were + walking

Tagadás és kérdezés a folyamatos jelenhez hasonlóan történik, csak a létige itt természetesen múlt időben van.

I wasn't + walking
You weren't + walking
He wasn't + walking
She wasn't + walking
It wasn't + walking
We weren't + walking
You weren't + walking
They weren't + walking

Was I + walking ?
Were you + walking ?
Was he + walking ?
Was she + walking ?
Was it + walking ?
Were we + walking ?
Were you + walking ?
Were they + walking ?

Pl: I was walking in the garden.- A kertben sétálgattam.

I was singing when she entered.- Épp énekeltem, amikor bejött.

•  Akkor használjuk elsősorban, ha a cselekvés a múlt egy adott pillanatában ment végbe. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni:

•  Számmal, vagy betűvel jelzett pontos pillanattal (pl: at six o'clock, at 10 o'clock, just then (éppen akkor) stb.)

Pl: What was he doing at 10:18 yesterday? - Mit csinált tegnap 10:18-kor?

At 10:18 yesterday he was singing. – 10:18-kor tegnap énekelt.

•  Az időpontot nem számmal, hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki, mely cselekvés Past Simple-ben van.

Pl.: I was singing a song when my dog barked. - Éppen egy dalt énekeltem, amikor a kutyám ugatott.

Több cselekvést is állíthatok egymással párhuzamba, amikor ez a több cselekvés is ugyanabban az időben történt.

Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata.

Pl.: While I was reading my book, the telephone was ringing, birds were singing, and the sun was shining.- Miközben olvastam a könyvem, a telefon csörgött, madarak énekeltek és a Nap sütött.

 

Dalszöveg angolul:

How can I explain
When there are few words I can choose
How can I explain
When words get broken
(Yeah)

Do you remember
There was a time ahaha
When people on the street
Were walking hand in hand in hand
They used to talk about the weather
Making plans together
Days would last forever

Come to me, cover me, hold me
Together we'll break these chains of love
Don't give up (Don't give up)
Don't give up (Don't)
Together with me and my baby
Break the chains of love

Do you remember
Once upon a time ahaha
When there were open doors
An invitation to the world
We were falling in and out with lovers
Looking out for others
Our sisters and our brothers

Come to me, cover me, hold me
Together we'll break these chains of love
Don't give up (Don't give up)
Don't give up (Don't)
Together with me and my baby
Together we'll break these chains of love

How can I explain
When there are few words I can choose
How can I explain
When words get broken

We used to talk about the weather
Making plans together
Days would last forever

Come to me, cover me, hold me
Together we'll break these chains of love
Don't give up (Don't give up)
Don't give up (Don't)
Together with me and my baby break these chains of love
Together we'll break these chains of love
Don't give up (Don't give up)
Don't give up (Don't)
Together with me and my baby break the chains of love
Together we'll break these chains of love
Don't give up (Don't give up)
Don't give up (Don't)
Together with me and my baby break the chains of love
Together we'll break these chains of love

 


Minden jog fenntartva ©2011-2012 Zenés angol Design by Heniweb