Egyszerű múlt

* A leckéhez tartozó zene a nyelvtani rész alatt: Savage Garden - I knew I loved you *

 

Az egyszerű múlt idő vagyis a Simple Past

Mikor használjuk az egyszerű múltat? Múltban történt esemény elmondásakor, meséknél, vicceknél, sztoriknál, egyszóval akkor használjuk, ha olyan eseményről van szó, ami a múltban játszódik.

Ahogy a neve is mutatja, egyszerű, rövid múlt idejű mondatoknál használjuk.

A lényeg, hogy a simple past képzésénél az igéhez egy „–ed” képzőt rakunk. Ez viszont csak a nem rendhagyó igéknél használható, viszont szerencsére nincs külön ragozás, azaz minden személynél az ige után -ed kerül.

Pl: cook-cooked

Watch-watched

Wait-waited

Start-started

Ask-asked

Hope-hoped

Enjoy-enjoyed

Arrive-arrived

Az esetek többségében nem ejtjük az e-t, csak a d-t. Kivételt képeznek olyan igék, amik t-re vagy d-re végződnek, ilyenkor ugyanis a múlt időt jelző ragot "id"-nek ejtjük.

Az egyszerű múlt idejű tagadó és kérdő mondatok alkotásánál a szabályos és rendhagyó igealakok között nincs különbség. Mindkét esetben a do” segédige múlt idejű alakját (did ) használjuk. Ugyanazzal a módszerrel, ahogy az Egyszerű jelennél.

Tagadó mondatok képzése: az alanyi rész után didn't + infinitive (az ige ragozatlan alakja)

Pl: I didn't write. — Nem írtam.

Kérdő mondatok képzése: kérdőszó (ha van) + did + alanyi rész + infinitive

Pl: Did you cook yesterday? - Főztél tegnap?

What did you cook yesterday? - Mit főztél tegnap?

De!!! Ha az alanyra kérdezünk (who , what), elmarad a segédige, megmarad a múlt idejű igealak.

What happened yesterday?

Általában az alábbi időhatározókat kötjük hozzá:

yesterday (tegnap)

last year (tavaly)

in 1956 (1956-ban)

ten minutes ago (10 perccel ezelőtt)

last week (múlt héten)

last month (múlt hónapban)

last evening, night, afternoon, morning (múlt este, éjjel, délután, reggel)

Pl.: He visited her two weeks ago. (Két hete látogatta meg)

Tagadása: He didn't visit her two weeks ago. (Nem látogatta meg két hete)

Külön szót kell ejtenünk a rendhagyó igékről, amelyeknek saját múlt idejük van, és úgy kell őket megtanulnunk, ahogy az alábbi táblázatban szerepelnek (a táblázat letölthető):

Rendhagyó igék az angolban

 

Dalszöveg angolul:

Maybe it's intuition
But some things you just don't question
Like in your eyes
I see my future in an instant
and there it goes
I think I've found my best friend
I know that it might sound more than
a little crazy but I believe

[chorus:]

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

There's just no rhyme or reason
only this sense of completion
and in your eyes
I see the missing pieces
I'm searching for
I think I found my way home
I know that it might sound more than
a little crazy but I believe

[repeat chorus]

A thousand angels dance around you
I am complete now that I found you

 

Minden jog fenntartva ©2011-2012 Zenés angol Design by Heniweb